Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Tượng Chúa 01

Tượng Chúa Jesus bằng đá. Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Chúa, Ngài đến thế gian để cứu rỗi loài người. Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời.

Mô tả

Tượng Chúa Jesus bằng đá. Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Chúa, Ngài đến thế gian để cứu rỗi loài người. Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời.