Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Non bộ đá 01

Hòn non bộ hay non bộ là núi giả còn gọi là giả sơn kết hợp với không gian, thời gian, sự tích và điển tích tạo thành. Nói một cách khác, non bộ là một vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, làm cảnh cho con người thông qua nghệ nhân tái tạo, non bộ còn là một nghệ thuật kiến trúc cổ và hiện đại.

Mô tả

Hòn non bộ hay non bộ là núi giả còn gọi là giả sơn kết hợp với không gian, thời gian, sự tích và điển tích tạo thành. Nói một cách khác, non bộ là một vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, làm cảnh cho con người thông qua nghệ nhân tái tạo, non bộ còn là một nghệ thuật kiến trúc cổ và hiện đại.