Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Mộ đá một đao

Mộ một mái đá (mộ đá một đao) là loại mộ giá rẻ và kích thước bé nhất trong kiểu mộ mái.Thường làm mộ một đao khi không có diện tích đắt lớn hặc bị khống chế chiều cao mộ.

Mô tả

Mộ một mái đá (mộ đá một đao) là loại mộ giá rẻ và kích thước bé nhất trong kiểu mộ mái.Thường làm mộ một đao khi không có diện tích đắt lớn hặc bị khống chế chiều cao mộ.