Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Khu lăng mộ đá 02

Khu lăng mộ đá là một quần thể khuôn viên được làm từ nhiều hạng mục đá khác nhau như: cổng đá, lan can đá, cuốn thư đá, lăng thờ đá, mộ đá, bậc thềm đá, đá lát nền.

Mô tả

Khu lăng mộ đá là một quần thể khuôn viên được làm từ nhiều hạng mục đá khác nhau như: cổng đá, lan can đá, cuốn thư đá, lăng thờ đá, mộ đá, bậc thềm đá, đá lát nền.