Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Bàn lễ đá 02

Bàn lễ đá là bàn thờ ngoài trời được chế tác từ đá nguyên khối. Bàn lễ đá thích hợp nhất để dựng nhang án, hoa quả và các đồ thờ khác. Kích thước bàn lễ tùy theo yêu cầu của khách hàng vào số đẹp thước Lỗ Ban. Đá mỹ nghệ Trung Lập 0917 792 919 – 0968 792 919

Mô tả

Bàn lễ đá là bàn thờ ngoài trời được chế tác từ đá nguyên khối. Bàn lễ đá thích hợp nhất để dựng nhang án, hoa quả và các đồ thờ khác. Kích thước bàn lễ tùy theo yêu cầu của khách hàng vào số đẹp thước Lỗ Ban. Đá mỹ nghệ Trung Lập, Ninh Vân, Ninh Bình.