Đá Mỹ Nghệ Trung Lập

Tất cả mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 792 919 hoặc 0968 792 919

Bậc tam cấp đá 01

Bậc tam cấp là một bộ phận phổ biến và khá quan trọng trong các công trình nhà ở dân sinh cũng như công trình đền, đình, chùa… Trong các công trình hiện đại ngày nay cũng vẫn áp dụng công thức tính bậc tam cấp ngày xưa là tính theo Thiên Địa Nhân chứ không phải theo quy luật Sinh Lão Bệnh Tử như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

Mô tả

Bậc tam cấp là một bộ phận phổ biến và khá quan trọng trong các công trình nhà ở dân sinh cũng như công trình đền, đình, chùa… Trong các công trình hiện đại ngày nay cũng vẫn áp dụng công thức tính bậc tam cấp ngày xưa là tính theo Thiên Địa Nhân chứ không phải theo quy luật Sinh Lão Bệnh Tử như nhiều người vẫn nhầm tưởng.